Aktuální příspěvek

Ladislav Klíma: Duchovní přátelství
Nakladatel: Jan Pohořelý
Vybral: Křovinořez
Kategorie: Eseje, úvahy
Den: 01.06.2014
Že sám k Vám nikdy nezavítám, děje se proto, že nevím, neolupoval-li bych Vás právě o čas, a že nanejvýš nerad chodím do Prahy. Čtyři věci byly mně od jakživa protivny: plzeňské pivo, náboženství, švábi a Praha. Věčně neodpustím Žižkovi, že ji nevyholil s povrchu země! Zajděte někdy z jejího pitomého shonu, hluku, kouře, smradu ke mně na venkov! V Modřanech, - věříte? voní i na návsi pryskyřice, fouká-li Notos a pršelo-li před tím. To stává se ovšem jen tak jednou za tři týdny; ostatní dny voní zde za to hnoje, hnojnice, stáje, záchody…
Ale kdežto v Praze jsou pouliční smrady tak těžké, složité, přímo vědecké, na výši doby stojící, jsou smrady zdejší ničím dosud nezkažené, rouseauovské, vysoce morální… Jsou ostatně smrdutější věci na světě, - ale nedomnívejte se, že se chce mysantrop otírat zas o lidstvo, - kde pak! Zdejší lid naučil mne o obrazu božím lépe smýšlet: jeť tak dobrácký, přímý, upřímný, dětský: nenašel jsem zde jediného mužského, který by nebyl klukem… Správně pěje Neruda: „Ten národ, který je tak čistý, mladý, jak by byl z rukou božích vyšel dnes…“
„Čistý“, ano! až na tu maličkost, že si u něj řiť a huba popletly svá místa neb aspoň funkce: jen přijďte k nám do hospody a uslyšíte řitě stále mluvit a huby budou Vás bombardovat takovou spoustou hoven a jiných „Stinkbomben“, že, jako Sparťané neviděli v Thermopylách pro šípy slunce, neuvidíte Vy gasolinku. A psychiatrii můžete zde výborně studovat! Třetina lidí jsou poloblázny, třetina idioty, třetina padouchy. Padouchy ostatně jsou zde, jako všude, i potrhlí a trottlové. Od jara neměl jsem co činit ani s jedním člověkem, o němž mohlo by se říci, že není padouch. V březnu totiž se otec můj radikálně přestěhoval… Ale dosavádní bydliště své zanechal, - ač místo starosty zastával až do posledního vysílení tak rázně a důkladně, jak dle souhlasného mínění zdejších občanů žádný dřívější starosta, - zanechal je v stavu tak trochu nepořádném, že, - mohu říci, měl bych největší množství starostí ze všech lidí zde, kdybych neuměl dobré tři čtvrtiny jich pomocí filosofie ubít.
Recenze knihy / Anotace
V tomto duchu i hlouběji korespondoval v roce 1909 a dále až do roku 1928 geniální filosof jevící se mnohým jako šílenec, Klíma Ladislav, s pány Březinou a Chaloupeckým. Pro našince je obtížné chápat myšlenky, jež si tyto tři vyhraněné zjevy, jejichž pohled na svět byl často velmi protichůdný, v dopisech vyměňovali. Každopádně nikomu neuškodí ocitovat z předmluvy od Jaroslava Kabeše: V životě lidském je ovšem boj a potýkání – ale růst je jen tam, kde bojující síly usilují jedním směrem: nahoru.