Aktuální příspěvek

Steven Forrest: Vnitřní obloha
Nakladatel: Šťastní lidé
Vybral: Tanečník
Kategorie: Jiná próza
Den: 03.06.2014
Je jen málo příjemnějších zkušeností, než dokázat zastavit dav. A v tom může být Plutova zkáza. Jeho hypnotická síla může být zkorumpována a nasměrována ke službě hrubšímu nízkému pánu: naší domýšlivosti. Můžeme se začít chovat velikášsky a diktátorsky. Můžeme jednat, jako bychom dostali boží rozkaz zvěstovat světu poselství nebo ho naplnit. Jenže takové poselství má do božského daleko. Je to jen náš vlastní názor spočívající na kostře našich nejistot a osobní historie. Je děsivé, že jakmile je tento názor vystupňován a zesílen prudkým plutonským zaujetím, může sebou i tak strhnout davy.
Adolf Hitler je "svatým" patronem takovéto cesty.
A Gándhí udává druhý směr. Jeho cesta představuje daleko čistší odpověď na Pluto. Ne proto, že Gándhí byl "dobrý", zatímco Hitler byl "špatný". Podobné koncepty nemají pro tuto ledovou planetu žádný význam. Gánhího cesta byla lepší, protože fungovala. Gándhí doopravdy překročil sám sebe. A osvobození Indie mu k tomu posloužilo. Jeho osobní ješitnost mizela, nic nezbylo ani z jeho soukromých snů. Nezůstalo nic, co by mohlo být absurdní. Jelikož se sám stal svým posláním, nenechal žádný prostor pro Plutonský existenční výsměch. Už nebyl terčem.
Pluto, mrazivý pán prázdnoty, nemilosrdný šprýmař, zírá prázdně a netečně dolů na Mahátma Gándhího. A jako galaxie, jako miliardy let staré atomy mu Gándhí jeho pohled opětuje. Nějakým chladným, nepochopitelným způsobem si s Plutem dokonale rozumějí. A když Pluto úkosem pohlédne na Adolfa Hitlera, nevidí těch šest milionů, celý ten hrůzný Wehrmacht. Vidí jen jakousi směšnou pýchu, vztekání a naparování, domýšlivou pidiloutku, neúspěšně se snažící uniknout své vlastní zoufalé bezvýznamnosti. A Plutův smích se nese a burácí dolů labyrintem věků. Pro Pluta Hitler nebyl žádným moderním Luciferem ani ďáblem. Zdaleka ničím tak věhlasným.
Pro Pluta to byl prostě šašek.
Recenze knihy / Anotace
Astrologická učebnice pro začátečníky je psána velmi čtivým a dramatickým způdobem. Touto beletristickou formou dokáže pro astrologii nadchnout i laického čtenáře. Planety představují archetypální síly uvnitř nás samotných. Jinak řečeno, planety jsou také jen lidé.