Aktuální příspěvek

Malcolm Gladwell: Bod zlomu
Nakladatel: Dokořán
Vybral: Tanečník
Kategorie: Eseje, úvahy
Den: 11.06.2014
Existuje dokonce dosti dokladů pro názor, že náruživí kuřáci se vyznačují určitým typem osobnosti. Vlivný britský psycholog Hans Eysenck tvrdil, že kuřáky lze rozeznat od nekuřáků podle typu osobnosti velmi snadno. Typický těžký kuřák je podle Eysencka extrovert, člověk který je společenský, má rád večírky, má mnoho přátel, potřebuje, aby měl stále s kým mluvit. Vyhledává vzrušení, riskuje, jedná na základě okamžitých podnětů a obecně je impulzivní. Rád je stále v pohybu a něco dělá, často je agresivní a snadno se rozčílí, příliš neskrývá své pocity a není vždy spolehlivý.
Tomuto obrazu kuřáckého "typu" z Eysenckovy průkopnické práce dalo za pravdu bezpočet studií. Bylo doloženo, že těžcí kuřáci mají silnější sexuální pud než nekuřáci. Dříve sexuálně dospívají, mají větší potřebu sexu a opačné pohlaví je více přitahuje. Např. z devatenáctiletých bílých vysokoškolaček-nekuřaček už mělo pohlavní styk 15 procent. U kuřaček činí toto číslo 55 procent. Statistiky pro muže jsou v podstatě stejné. Tito muži dosahují výrazně vyšších hodnot u údajů, kterým psychologové říkají "indexy antisociálnosti": vyznačují se vyšší mírou špatného chování, jsou vzpurní, činí zkratová rozhodnutí a více riskují. Je zajímavé, že kuřáci jsou také upřímnější než nekuřáci. Jak popisuje David Krogh v knize Smoking: The Artificial Passion, psychologové mají k dispozici testy lhaní, do nichž vkládají různé nevyhnutelně pravdivé výroky - "Nemluvím vždy pravdu" nebo "Někdy se vůči manželovi/manželce chovám chladně"- a jestliže testovaná osoba tyto výroky důsledně popírá, považuje se to za důkaz, že celkově není příliš pravdomluvná. Z těchto testů vycházejí kuřáci jako výrazně pravdomluvnější. Jak píše Krogh, "podle jedné teorie jejich absence pokory a vzpurnost dohromady přispívají k tomu, že je jim relativně lhostejné, co si o nich lidé myslí".
Recenze knihy / Anotace
Vždycky jsem hltal knihy o skrytých páčkách v člověku, o nevyužitých kapacitách mozku, o moci podvědomí. Kniha je vyprávěním historek ze života, které autor podpořil statistickými a vědeckými rozbory chování Homo Sapiens. Není tu nic, co by vás šokovalo, přeci jen se my lidi trochu známe, ale některé souvislosti vám lépe objasní fungování světa. To jste věděli, proč když někdo poruší pravidlo nepřecházet na červenou a vejde do vozovky, proč ho tolik lidí okamžitě napodobí?