Aktuální příspěvek

Seung Sahn: Odklepávání popela na Buddhu
Nakladatel: Dharma Gaia
Vybral: Tanečník
Kategorie: Povídky
Den: 19.09.2015
KHÁÁC Lín Čího

Vždy, když se mistra Dok Sahna na něco ptali, odpovídal tím, že tazatele jenom praštil. Mistr Ku Dži odpovídal zvednutím prstu a mistr Lin Či vždy křičel KHÁÁC!!! A tak hůl Dok Sahna, prst Ku Džiho a KHÁÁC!!! Lin Čiho vešly do dějin.

Lin Či vždy křičel KHÁÁC!!! Někdy jeho KHÁÁC odťalo myšlení žáka, jindy testovalo pokrok v zenu, někdy otevíralo mysl.

Jednou se nějaký žák Lin Čiho zeptal, co že to je buddhismus. "KHÁÁC!!!" zařval Lin Či. Žák se uklonil a odešel.

Jindy vešel žák a uklonil se. Jakmile zvedl hlavu, zakřičel: "KHÁÁC!!!" Lin Či neřekl nic , ale když se žák zvedl k odchodu, zařval: "KHÁÁC!!!"

Jindy řval KHÁÁC, ještě když se žák klaněl. Pokud žák taky zařval KHÁÁC, Lin Či rychle znova zařval KHÁÁC a odešel.

Jindy se žák zeptal: "Co teď děláš?"
"KHÁÁC!!!", zařval mistr.

To jsou čtyři způsoby, jak mistr používal KHÁÁC!!! Užíval ho zcela volně a otevřel tak mnoha žákům mysl.

Jindy se žák zeptal, co to je zen. Mistr zvedl svůj bičík z koňských žíní, žák zakřičel: "KHÁÁC!!!" a Lin Či ho udeřil.
Žák se zeptal znovu, mistr znovu pozvedl bičík.
Žák znovu zakřičel: "KHÁÁC!!!"
Lin Či na oplátku taky hned zařval: " KHÁÁC!!!"
Žák byl zmaten a nevěděl, jak odpovědět. Mistr ho udeřil.

Jindy se v zenovém sále shromáždilo mnoho lidí. Lin Či, sedící na stupínku, řekl : "Uvnitř zdí z růžového masa žije nejvyšší mistr. Po celé dny vchází a vychází šesti dveřmi. Rozumíte?"
Jeden mnich povstal a zeptal se: "Co je ten nejvyšší mistr?"
Lin Či vstal, popadl mnicha za límec a začal křičet: "Řekni mi to! Řekni mi to!"
Mnich zaváhal, mistr ho odmrštil a řekl: "Ten nejvyšší mistr je hromada hoven."
Recenze knihy / Anotace
Dnes již zenová klasika, nejvýznamnější kniha známého korejského mistra působícího v USA. Jako většina dobré zenové literatury také tato kniha vede studenty k intuitivnímu poznání pravé cesty v její čisté podobě. Odklepávání popela na Buddhu zachycuje způsob, jímž Seung Sahn učí své americké studenty.