Aktuální příspěvek

Jules Verne: Tajuplný ostrov
Nakladatel: Albatros
Vybral: Klárka
Kategorie: Román
Den: 25.09.2015
„Byla to anglická fregata!“ zvolal kapitán Nemo, který se stal na chvíli opět knížetem Dakkarem. „Rozumíte dobře? Anglická fregata! Byl jsem zaskočen v úzké a mělké zátoce… Musel jsem proniknout… a pronikl jsem!“
Pak klidnějším hlasem pokračoval:
„Byl jsem v právu. Konal jsem všude dobro, pokud jsem jen mohl, a zlo, které jsem musel dělat. V odpuštění není všechna spravedlnost.“
Po těchto slovech nastalo opět ticho. Kapitán Nemo pak pokračoval:
„Co o mně soudíte, pánové?“
Cyrus Smith mu podal ruku a řekl vážným hlasem:
„Kapitáne, mýlil jste se v domněnce, že lze vzkřísit minulost, a bojoval jste proti nezbytnému vývoji. Tehdy nebyla ještě doba k úspěšnému boji. Byl to omyl, který někdo obdivuje a někdo odsuzuje. Proti tomu, kdo se mýlí v úmyslech zdánlivě správných, můžeme bojovat, ale nepřestáváme si ho vážit. Váš omyl je právě z těch, které nevylučují obdiv. Vaše jméno se nemusí bát soudu dějin. Historie si váží hrdinů, i když někdy odsuzuje výsledky jejich hrdinství.“
Prsa kapitána Nemá se zdvihla a jeho ruka se zvedla.
„Mýlil jsem se, nebo jsem byl v právu?“ zašeptal.
Cyrus Smith opakoval:
„Nemusíte se bát soudu dějin, kapitáne Nemo. Čestní lidé, kteří tu dnes s vámi jsou, budou vás věčně oplakávat.“
Po těchto slovech přistoupil ke kapitánovi Harbert, poklekl před ním, vzal jeho ruku do svých a políbil ji.

Z očí umírajícího se vyřinuly slzy.
Recenze knihy / Anotace
Dobrodružný román, jedna z nejlepších "Verneovek". Příběh pětice trosečníků na opuštěném ostrově uprostřed oceánu, která bojuje o přežití. Navíc se zde dějí nepochopitelné věci, které si jeho noví obyvatelé nedokáží vysvětlit..