Aktuální příspěvek

Hanns Cibulka: Kniha Rút
Nakladatel: Vyšehrad
Vybral: Carmen
Kategorie: Novela
Den: 28.09.2015
Je to s ním jako se zázrakem růží: roky z něho neubírají, jeho váha naopak roste, mohutní, jeho bohatství přibývá. Navenek prostý varhaník, na první pohled bližší zemi než hvězdám, jenže zrak někdy klame. Pozvedá zem do nebeských výšin své Mše h-mol, a naopak áriemi svých pašijí a oratorií sestupuje shůry na zem, aby ji proměnil.

Strasti let už téměř pominuly, věci u jeho nohou takřka ani nevrhají stíny. Je to již stařecká tvorba? Aniž sám dosedl na trůn, klade notu k notě, jako by již viděl otevřené nebe. Tep jeho not se vznáší vysoko nad lidskou existencí; a přesto ji včleňuje do své hudby a proměňuje ji. Jeho Kyrie a Gloria - to už schází jen malý krůček a tóny se přemění přímo ve světlo; při Sanctus mu vede ruku sám anděl.
V jeho díle nenajdeme nic hmatatelného, čeho se lze dotknout prsty, jako se dotýká kameník kamene a malíř barev či plátna. Jako vichr ženoucí oheň vyráží z tónů jeho faustovské Gloria a křesťansky pokorné Agnus Dei. Na některých místech jako by si přikládali trubky k ústům sami andělé.
Mše h-mol je už na samé hranici, snad již v zemi nikoho, v oblasti bezhlasé samoty. Člověk, který vstupuje do této říše, se musí nejprve naučit mlčet. Flétna, hoboj a housle šíří své tóny daleko do prostoru, protože duch, který z nich mluví, je nekonečný. Leč jeho bůh není Jahve, je to duch Synův, který se zjevuje všude v sakrální hudbě tohoto varhaníka. Bach věděl o Ježíši Kristu víc, než nám mohou prozradit jeho biografie. Ježíš pro něho byl vždy jen slovo, lidský zjev, veskrze pozemský osud - Kristus naproti tomu blesk, který roztrhl nebesa, dvojí stigma života.
Recenze knihy / Anotace
Deníková forma zápisků archeologa Michaela S. je plná filosofických úvah, zastavení nad věcmi všedního dne, ale v tenké linii jí probíhá i milostný příběh.