Aktuální příspěvek

Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha
Nakladatel: Paseka
Vybral: lasička
Kategorie: Román
Den: 30.03.2014
Příštího jitra, když jsem se rozpomněl, měl jsem chuť vzít si život, z hanby, že jsem to udělal... „Snad se změní teď, když je ženou, jak to obyčejně u žen bývá,“ řekl jsem si; ale naopak stávala se teď, možno-li, ještě malátnější, mrtvolnější, hnusnější... Netázána, vůbec nepromluvila, otázána, odpovídala, ale jen tu a tam, jednoslabičně. Želva se nešoupá pomaleji; pohled její nikdo neviděl. Služebnictvu ovšem neporoučela; jako hadrářka chodila oblečena. Zábav se účastnila jen pak, poručil-li jsem jí to; ale v tom případě poslouchala lépe než každé hodiny. Avšak ta representace! ... „Sternenhošíčku,“ řekl mně Willy, „ty napodobíš knížete Stavrogina, který, aby budil furore, pojal za ženu slabomyslnou a hrbatou, jak jsem se dočet‘ v jednom blbém románě od Dostojevského.“
„Ochlastíčku,“ pravil mně korunní princ, „nevzal sis za ženu ten dřevěný ženský automat, tu – jak se jmenuje – je m’en fiche, z Hoffmannových povídek?“ Ale jeden známý básník, kterého Willy přijal kdysi v audienci a v zápětí vyexpedoval ven kopanci do řitě, pravil mi nadšeně: „Lidé zaměňují příliš často spánek a bdění, božské odpočívání a lenost, pomalu se ploužícího tygra a prase. Ona spí, spí, spí! A probuzení bude strašné, zvláště pro vás, pane kníže.“
A měl pravdu, básnický rošťák.
Recenze knihy / Anotace
Groteskní romaneto, deníkový příběh knížete Sternenhocha a jeho osudové ženy - Helgy Daemony. Příběh slepé lásky, milenecké vášně, omezenosti, halucinací, neřesti a svědomí, vše pod vlivem filosofie Friedricha Nietzscheho. Doporučuji knihu s ilustracemi od Karla Nepraše. Kniha je to vskutku obskurní, okrajová jako celé dílo Ladislava Klímy, přesto by neměla uniknout pozornosti vášnivým čtenářům.